Χ.ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - Ι.ΤΣΙΑΜΑΣ

Α.Β.Ε.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

facebook-icontwitter-icongoogle-plus-iconlinkedin-icon

Πολυστρωματικοί Συγκολλημένοι Υαλοπίνακες (LAMINATED GLASS)

Οι πολυστρωματικοί συγκολλημένοι υαλοπίνακες ασφαλείας αποτελούνται από δύο ή περισσότερα κρύσταλλα τα οποία συγκρατούνται από ένα ή περισσότερα φιλμ PVB (βουτυράλη πολυβινυλίου), δημιουργώντας έναν υαλοπίνακα( sandwitch).

Σε περίπτωση θραύσης του υαλοπίνακα από πρόσκρουση, βανδαλισμό, ή πυροβολισμό το φιλμ συγκρατεί τον υαλοπίνακα στην θέση του χωρίς να υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από τα σπασμένα κομμάτια.

Οι πολυστρωματικοί συγκολλημένοι υαλοπίνακες ασφαλείας(Laminated glass), χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

  • ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΙ

ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  • Οι υαλοπίνακες παθητικής ασφάλειας προστατεύουν τον άνθρωπο από δυσάρεστα ατυχήματα, καθώς άμα σπάσει το γυαλί παραμένει στην θέση του, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού μέχρι να αλλαχθεί. Τέτοια ασφάλεια προσφέρουν γυαλιά με μία μεμβράνη ως τέσσερις μεμβράνες PVB ( κάθε μεμβράνη PVB 0.38χλ). Οι υαλοπίνακες αυτοί χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ356, από P1A ως Ρ4Α.( βλέπε πίνακα).
  • Οι υαλοπίνακες ενεργητικής ασφάλειας προστατεύουν τόσο τον άνθρωπο από τυχόν ατυχήματα όσο και τον χώρο στον οποίο ζούμε ή εργαζόμαστε από βανδαλισμούς ή προσπάθειες κλοπής. Και αυτοί οι υαλοπίνακες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ356, από P5A ως Ρ8Β.( βλέπε πίνακα).
Κατηγορία Αντίστασης Πρότυπο Αντικείμενο Ύψος Εφαρμογές
Ρ1Α ΕΝ 356 Πτώση Μεταλλικής Μπάλας 4.1kg  1,5 Μ Διαμερίσματα 
Ρ2Α ΕΝ 356 Πτώση Μεταλλικής Μπάλας 4.1kg  3,0 Μ Κατοικίες. Γραφεία (όροφοι) 
Ρ3Α ΕΝ 356 Πτώση Μεταλλικής Μπάλας 4.1kg  6,0 Μ Κατοικίες. Γραφεία (όροφοι) 
Ρ4Α ΕΝ 356 Πτώση Μεταλλικής Μπάλας 4.1kg  9,0 Μ Μονοκατοικίες, Ισόγεια κτιρίων
Ρ5Α ΕΝ 356 Πτώση Μεταλλικής Μπάλας 4.1kg  9,0 Μ Μονοκατοικίες, Ισόγεια κτιρίων
Ρ6Β ΕΝ 356 30 Χτυπήματα από σφυρί και τσεκούρι χωρίς να ανοίξει τρύπα   Μονοκατοικίες, Τράπεζες, Καταστήματα
Ρ7Β ΕΝ 356 51 Χτυπήματα από σφυρί και τσεκούρι χωρίς να ανοίξει τρύπα   Μουσεία, Κοσμηματοπολεία 
Ρ8Β ΕΝ 356 71 Χτυπήματα από σφυρί και τσεκούρι χωρίς να ανοίξει τρύπα   Κοσμηματοπολεία, φυλακές 

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΙ

Οι αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να προστατέψουμε τους ανθρώπους ή τον χώρο από τα πυρά ενός όπλου.

Διακρίνονται σε επτά κατηγορίες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1063, ανάλογα με τον τύπο του όπλου που χρησιμοποιείται. Kάθε κατηγορία χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες, με ή χωρίς θραύσματα στον χώρο προστασίας ( splitter or no splitter).

Κατηγορία κατά ΕΝ 1063 Πάχος Υαλοπίνακα(ΧΛ) Τύπος Όπλου Διαμέτριμα Σφαίρας Ταχύτητα Σφαίρας m/sec
BR1-S 13 Περίστροφο 0,22 LR 360±10
BR1-NS 20 Περίστροφο 0,22 LR 360±10
BR2-S 19 Περίστροφο 9mm Luger 400±10
BR2-NS 34 Περίστροφο 9mm Luger 400±10
BR3-S 23 Περίστροφο 0.357 Magnum 430±10
BR3-NS 49 Περίστροφο 0.357 Magnum 430±10
BR4-S 31 Περίστροφο 0.44 Rem Magnum 440±10
BR4-NS 54 Περίστροφο 0.44 Rem Magnum 440±10
BR5-S 36 Αυτόματο 5.56x45 950±10
BR5-NS 58 Αυτόματο 5.56x45 950±10
BR6-S 47 Αυτόματο 7.62x51 830±10
BR6-NS 73 Αυτόματο 7.62x52 830±10
BR7-S 83 Αυτόματο 7.62x51 820±10
BR7-NS 87 Αυτόματο 7.62x51 820±10