Χ.ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - Ι.ΤΣΙΑΜΑΣ

Α.Β.Ε.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

facebook-icontwitter-icongoogle-plus-iconlinkedin-icon

Πυράντοχοι Υαλοπίνακες

Καθώς οι κανονισμοί για αυξημένη πυροπροστασία στις νέες κτιριακές κατασκευές γίνονται όλο και αυστηρότεροι, βάση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η ανάγκη χρήσης ειδικών πιστοποιημένων πυράντοχων υαλοπινάκων έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης κατασκευής κτιρίων.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες προστασίας ενός πυράντοχου υαλοπίνακα:

  • Προστασία από τις φλόγες (κατηγορία Ε)
  • Προστασία από τις φλόγες και από τα εύφλεκτα αέρια( κατηγορίας EW)
  • Προστασία από τις δύο παραπάνω κατηγορίες καθώς και από την εκπεμπόμενη θερμότητα της φλόγας( κατηγορία ΕΙ)

Ανάλογα με την χρονική απαίτηση προστασίας που υπάρχει κάθε μία από τις τρεις παραπάνω βασικές κατηγορίες, χωρίζεται σε μικρότερες υποκατηγορίες(30',60',90',120').

Οι πυράντοχοι υαλοπίνακες που προσφέρει η εταιρείας μας παράγονται από πιστοποιημένες εταιρείες του εξωτερικού, και παραλαμβάνονται κομμένοι στα τελικά μέτρα της παραγγελίας.

Η τοποθέτησή τους γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας μας.

FIRE 32